Hos Marhaba

  • kan vi forstå dig, tale sammen og dele erfaringer på andre sprog end dansk
  • har vi ikke brug for at kende dit navn eller cpr-nr
  • garanterer vi, at vi ikke kan se dit telefonnummer når du ringer til os
  • har vi tavshedspligt om alt

Du kan

  • tale med en, der taler dit eget sprog
  • tale om ting, som kan være svære at dele med andre
  • bestemme hvad samtalen skal handle om

Vi kan også vejlede dig om hvilke muligheder der er for at komme videre

Ring til Marhaba på 3536 1400

  • tirsdag  10-13